• โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

ดาวน์โหลด

ทั่วไป     ครั้ง วันที่
เอกสารเชิญชวนเสนอราคา ดาวน์โหลด 0.10 MB 34 21 มี.ค. 61
ข้อกำหนดขอบเขตของงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลด 0.04 MB 375 21 มี.ค. 61
งานอาคารสถานที่และเทคโนโลยี     ครั้ง วันที่
รายชื่อเมลครูปี 60 ดาวน์โหลด 0.03 MB 107 22 พ.ค. 60
รายชื่อนักเรียนผู้รับผิดชอบพื้นที่บริเวณต่างๆ ปี 60 ดาวน์โหลด 0.05 MB 341 22 พ.ค. 60
แผนผังการกำหนดพื้นที่รับผิดชอบ ปี 60 ดาวน์โหลด 0.10 MB 67 22 พ.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียนและพื้นที่บริเวณโรงเรียน ดาวน์โหลด 0.31 MB 90 22 พ.ค. 60
โครงการโรงเรียนสีขาว     ครั้ง วันที่
รายงานห้องเรียนสีขาว ดาวน์โหลด 4.74 MB 20,342 23 มิ.ย. 60
เอกสารการสอนครูพิเชษฐ์     ครั้ง วันที่
คู่มือโปรแกรม exe ดาวน์โหลด 1.17 MB 149 13 ธ.ค. 60