ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม

3 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

3 คน

รวมทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

รวมวันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ
# วันที่ ระดับ ม.1 ระดับ ม.4 รวม
1 12 พฤษภาคม 2563 10 1
2 6 พฤษภาคม 2563 10 1
3 4 พฤษภาคม 2563 10 1
# เลขที่ ชื่อ-สกุล ชั้น แผน ประเภท วันที่สมัคร
1 63100003 เด็กชายวุฒิพงศ์ ศรีไชย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.57 น.
2 63100002 เด็กหญิงพัชรีย์ รักษ์ทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.39 น.
3 63100001 เด็กชายตรีวิทย์ รัตนะไชย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.38 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

รงเรียนจะโหนงพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 16
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับจำนวน 120 คน

  • แผนการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ รับจำนวน 30 คน) 

  • แผนการเรียนทั่วไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับจำนวน 80 คน

  • แผนการเรียน วิทย์ - คณิต

  • แผนการเรียนทั่วไป

โทร 074 894 768