• โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

อัลบัมทั้งหมด

บูรณาการวันลอยกระทง 60

กิจกรรมถวายความอาลัย 8 ก.ย. 60

บรรยากาศ การ สอบ PISA ของนักเรียนชั้นม.1-3

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนศท.และยุวชนรักษาดินแดน(ยรด.)

บรรยากาศการสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร

กิจกรรมพัฒนาจากสำนักงานคุมประพฤติ จ.สงขลา

การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ร่วมงานศพคุณพ่อคู่สมรสคุณครูจินตนา

ผู้นำชุมชนตำบลจะโหนงช่วยพัฒนาโรงเรียน

ครูปลูกต้นไม้สัปดาห์วันครู

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง