• โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • 1583310028-lghkfg.jpg

  ประกาศผลการเรียนห้อง ม.6 ภาคเรียนที่ 2 / 2562

 • ll.png

  ประกาศผลการเรียนห้อง ม.2/2 ภาคเรียนที่ 2 / 2562

 • hlgjf.jpg

  ประกาศผลการเรียนห้อง ม.2/1 ภาคเรียนที่ 2 / 2562

 • lghkfg.jpg

  ประกาศผลการเรียนห้อง ม.5

 • ihkt.jpg

  ประกาศผลการเรียนห้อง ม.4 ภาคเรียนที่ 2 / 2562

 • kgkl.jpg

  ประกาศผลการเรียนห้อง ม.3/2 ภาคเรียนที่ 2 / 2562

 • hgjf.png

  ประกาศผลการเรียนห้อง ม.3/1 ภาคเรียนที่ 2 / 2562

 • jk.png

  ประกาศผลการเรียนห้อง ม.1/2 ภาคเรียนที่ 2 / 2562

 • 1583300886-original-1553966902251.png

  ประกาศผลการเรียนห้อง ม.1/1 ภาคเรียนที่ 2 / 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร