• โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล)

 • anigif.gif

  บรรยากาศกิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการ

 • 1510719834-anigif.gif

  ประชุมผู้ปกครองเปิดภาคเรียน 2/60

 • 1510903188-anigif.gif

  ประเมินเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับกลุ่มเขตพื้นที่

 • mahachart anigif.gif

  ร่วมงานงานบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนะมงคล ๗๑ ปี พระครูโสภณศีลวัตร

 • 1510907247-anigif.gif

  บูรณาการวันลอยกระทง 60

 • samark norsortor anigif.gif

  บรรยากาศการสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร

 • koomprapeud anigif.gif

  กิจกรรมพัฒนาจากสำนักงานคุมประพฤติ จ.สงขลา

 • anigif.gif

  การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 • kaewtong anigif.gif

  มูลนิธิเครือข่ายนามสกุลแก้วทองมอบเงินสมทบทุนกองทุนโรงเรียนจะโหนงพิทยาคม

 • grow tree teacher day anigif.gif

  กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในสัปดาห์วันครู

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร

นางศิรประภา ขวัญทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
ผู้อำนวยการ วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ