• โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 • โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
  หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 • yorrordor anigif.gif

  ขอบคุณกลุ่มนศท.และยุวชนรักษาดินแดน(ยรด.)

 • samark norsortor anigif.gif

  บรรยากาศการสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร

 • koomprapeud anigif.gif

  กิจกรรมพัฒนาจากสำนักงานคุมประพฤติ จ.สงขลา

 • anigif.gif

  การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 • kaewtong anigif.gif

  มูลนิธิเครือข่ายนามสกุลแก้วทองมอบเงินสมทบทุนกองทุนโรงเรียนจะโหนงพิทยาคม

 • grow tree teacher day anigif.gif

  กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในสัปดาห์วันครู

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร

นางศิรประภา ขวัญทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
ผู้อำนวยการ วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ